VẢI ĐỊA KỸ THUẬT

NHỰA ĐƯỜNG

thông tin liên hệ
Phạm Tuấn Minh
Giám Đốc - 0965 888 380

Hotline
HOTLINE - (028) 22372388

Chia sẻ lên:
VẢI ĐỊA KỸ THUẬT KHÔNG DỆT VNT 14

VẢI ĐỊA KỸ THUẬT KHÔNG DỆT VNT 14

Nơi sản xuất:
Việt Nam
Giá sản phẩm:
7.500 VNĐ
Đặt hàng tối thiểu:
1000 M2
Khả năng cung cấp:
1 TRIỆU M2/NĂM
Giấy chứng nhận:
ISO 9001
Hình thức thanh toán:
Chuyển khoản
Giao hàng/ thời gian:
2 ngày

Mô tả chi tiết

 TIÊU CHUẨN VẢI ĐỊA KỸ THUẬT VNT

STT Các Chi Tiêu  - Properties Tiêu Chuẩn ĐVT SẢN PHẨM
Standard Unit VNT 14 VNT 18 VNT 24 VNT 30 VNT 50
1 Cường độ chịu kéo – Tensile Strength ASTM D 4595 kN/m         7.00          9.00        12.00        15.00        25.00
2 Độ giãn dài khi đứt – Wide with Elongation At Break ASTM D 4595 %       65.00        65.00        65.00        65.00        70.00
3 Cường độ kéo giật – Grap Tensile Strength ASTM D 4632 N     430.00      550.00      760.00      900.00   1,500.00
4 Sức kháng thủng thanh – Puncture Resitance ASTM D 4833     N     200.00      250.00      360.00      440.00      560.00
5 Sức kháng thủng CBR – CBR Puncture Resitance DIN 54307 N  1,300.00   1,500.00   1,900.00   2,400.00   4,000.00
6 Hệ số thấm – Permeability  ASTM D 4491     10-4m/s       35.00        35.00        30.00        30.00        30.00
7 Kích thước lỗ O95  - Opening size O95 ASTM D 4751     mm  < 0.106   < 0.106   < 0.106   < 0.106   < 0.0075 
8 Trọng lượng đơn vị - Mass per Unit Area ASTM D 5261 g/m2     105.00      120.00      150.00      190.00      310.00
9 Độ dày – Thickness ASTM D 5199 mm         1.10          1.18          1.60          1.90          2.00
10 Chiều dài   m     250.00      250.00      200.00      125.00      125.00
11 Chiều ngang   m         4.00          4.00          4.00          4.00          4.00

Xem thêm các sản phẩm liên quan
VẢI ĐỊA KỸ THUẬT KHÔNG DỆT
VẢI ĐỊA KỸ THUẬT KHÔNG DỆT
VẢI ĐỊA KỸ THUẬT KHÔNG DỆT VNT 14
VẢI ĐỊA KỸ THUẬT KHÔNG DỆT VNT 14
VẢI ĐỊA KỸ THUẬT KHÔNG DỆT TS 50
VẢI ĐỊA KỸ THUẬT KHÔNG DỆT TS 50
VẢI ĐỊA KỸ THUẬT KHÔNG DỆT APT 12
VẢI ĐỊA KỸ THUẬT KHÔNG DỆT APT 12